Publicaties

2022

artikelen

Fraanje, Peter : ‘Opschalen biobased bouwen’; in: ‘Stedebouw & Architectuur’; Innovatiecatalogus 2022; pp. 40-43.

Fraanje, Peter : ‘Bouwen met vlas, hennep en andere-biobased-materialen’; webartikel Duurzaam Gebouwd 23 maart 2022 https://www.duurzaamgebouwd.nl/artikel/20220323-bouwen-met-vlas-hennep-en-andere-biobased-materialen

rapporten

Blois, Romée, Fraanje, Peter & Keijzer, Elisabeth: ‘Distance to Target voor Rijkswaterstaat in 2020: de afstand tot volledig circulair en klimaatneutraal werken’; casus 2020’; TNO Utrecht, juli 2022.

bijdragen/interviews

Holland Circular Hotspot; ‘Circular Infrastructure: the road towards a sustainable future’; NL Branding; RWS, HCH, TNO; January 2022.

Blankendaal, Joost: Een verkennend onderzoek naar de waardering van CO2 in vastgoedontwikkeling’; Master of Science in Real Estate; Amsterdam School of Real Estate; Amsterdam, 20 maart 2022.

lezingen/presentaties/media

‘Circulair bouwen met Hout’; presentatie Peter Fraanje platform De Duurzame Leverancier; Sweco, de Bilt; 16 januari 2022.

‘Circulair bouwen met Hout’; thema duurzaamheidsprestatie; presentatie Sanne van Leeuwen en Peter Fraanje; MKB Technologiecluster; Havep; Goirle; 16 maart 2022.

‘Circulair bouwen ís een ABC’tje’; presentatie Peter Fraanje platform De Duurzame Leverancier; Utrecht; 17 mei 2022.

‘Hoe kan hout bijdragen aan het oplossen van het klimaatprobleem’; forumdiscussie met TNO deelname Week van de Circulaire Economie; Blue City, Rotterdam, 10 februari 2022.

2021

artikelen

Fraanje, Peter : ‘Biobased top 40’; in: ‘Stedebouw & Architectuur’; Innovatiecatalogus 2021; pp. 42-47.

Fraanje, Peter: ‘Circulair bouwen met hout, en wat er nodig is voor een serieuze opschaling’; www.duurzaam-ondernemen.nl; 3 augustus 2021.

Fraanje, Peter: ‘Circulair bouwen met hout’; wat er nodig is voor een serieuze opschaling; Technisch Weekblad; 14 september 2021.

Fraanje, Peter: ‘Negen tips om de CO2 reductie te versnellen’; in: Cirkel Bouwcenter; zomer 2021; pp. 35.

Fraanje, Peter: ‘Opschalen duurzame innovaties met het Betoninnovatieloket’; in: BouwTotaal Thema Beton; pp.20-21; 28 december 2021.

rapporten

Keijzer, E. et. al.: (2021): ‘Een verkenning van het potentieel van tijdelijke CO2 opslag bij houtbouw’; TNO Utrecht, 25 maart 2021.

Simon, Lia de & Fraanje, Peter: ‘LCA guidelines for a sustainable tendering process in the Netherlands’; i.c.o. ArcelorMittal Luxembourg; TNO Utrecht, 31 mei 2021.

Fraanje P.J. & Nijman, R. (2021): ‘Waarderen van CO2 prestaties van biobased bouwen’; TNO rapport aan DGBC; Den Haag, 16 juni 2021.

Fraanje P.J. & Nijman, R. (2021): ‘Valuation of carbon performance of biobased construction’; TNO report in commission of DGBC; Den Haag, 16 June 2021.

Fraanje, P.J., Ewijk, H. van, Godoi Bizarro, D., Kraaijenbrink, R., Leeuwen, M. van (2021): ‘Onderzoek nadere duiding van de baten en lasten in module D van de Bepalingsmethode milieuprestatie bouwwerken’; TNO-rapport i.o.v. Stichting NMD; Utrecht/Rijswijk, 19 oktober 2021.

bijdragen/interviews

Belzen, T. van: ‘TNO: Houten woning gunstiger voor klimaat dan duurzame norm laat zien’; in Cobouw, 21 januari 2021.

Belzen, T. van: ‘Minister geeft gehoor aan bouwersmanifest: oneerlijke norm duurzaam bouwen aangepast’; in: Cobouw, 2 februari 2021.

Belzen, T. van: ‘TNO past gewraakt rapport hout aan, maar commotie blijft’; Cobouw 7 april 2021.

Bijlo, Esther: ‘Schat de milieuprestatie van duurzaam materiaal nu eindelijk eens op waarde’; in: Trouw, 16 januari 2021.

Groot, Frank de: ‘Veel rumoer rond CO2 opslag bij houtbouw’; in BouwTotaal; 5 mei 2021.

Teije, Stefan ten: ‘Roep om meer hout in woningbouw zwelt aan’; in: AD 19 februari 2021.

Zoethout, Tseard: ‘Snelle klimaatadaptatie met biogene materialen’; in: VV plus; Techniek Nederland; december 2021; pp.38-42.

lezingen/presentaties/media

‘Opschalen biobased en natuurinclusief bouwen’; presentatie Building Holland; Amsterdam, 4 november 2021.

‘Cascade van biobased materialen’; presentatie KennisInnovatiedag C-creators; Utrecht/Amsterdam 14 december 2021.

‘Circulair bouwen met Hout’; thema losmaakbaarheid; presentatie MKB Technologiecluster; De Mar; Grou; 1 oktober 2021.

‘Circulair Bouwen’; presentatie ABC Architectuurcentrum Haarlem; Haarlem, 30 september 2021.

‘Circulair bouwen met Hout’; MKB Technologiecluster; Havep; TNO Utrecht; 18 juni 2021.

artikelen/columns/nieuwsbrieven

2020

Veldkamp, Gertjan & Fraanje, Peter: ‘Kansen voor klimaatadaptief bouwen en beheren’; in: Civiele Techniek; pp. 22-25; #5/6 2020.

bijdragen

Bom, Jan: ‘Weg met de dubbele BTW’; in P+ special jrg 19 week 42 / 2020; pp.7

Dorsten, Tim van: ‘Op weg naar circulair bouwen’; in: Cirkel nr. 6; Bouwcenter; pp.6-9; Gorinchem, 2020.

Versluis, Victor: ‘Stikstofarm bouwen’; afstudeeronderzoek Avans Hogeschool Civiele Techniek Tilburg; BAM Infra NL; Gouda, 11 juni 2020.

Spaa, Jan van der: ‘Framework for a metropolitan hub’; Interdisciplinary Design Project; TU Delft, 9 juli 2020.

lezingen/presentaties

Fraanje, Peter: ‘Circulair inkopen van dynamische verkeersinformatiesystemen’; presentatie BAM DVM; Culemborg, 10 maart 2020.

Fraanje, Peter: ‘Innovatiepartnerschap Kademuren (IPK); presentatie BAM Infraconsult; Gouda, 7 februari 2020.

2019

artikelen/columns/nieuwsbrieven

Fraanje, Peter: ‘Circulaire Top 40’; in: Innovatiecatalogus 2019; Stedebouw & Architectuur; pp. 80-84; 7 januari 2019.

Fraanje, Peter: ‘Circulair bouwen is niet moeilijk’; in: de Aannemer februari 2019; pp. 40-41.

BEwerken kennisplatform voor de afval- en recyclingindustrie 2019#1 jrg. 20 maart 2019.

lezingen/presentaties/media

 ‘Cascadegebruik van hout’; lezing Nedvang; Rotterdam, 29 januari 2019.

‘Kansen voor biobased materialen in de bouw’; lezing voor platform Biobased Economy; RVO; Utrecht, 11 april 2019.

‘Bomen & hout’ lezing voor stichting Buurman werkplaats voor circulaire bouwmaterialen’; Rotterdam, 16 oktober 2019.

Fraanje, Peter: ‘Meer en duurzaam hout in de GWW’; presentatie BAM Infraconsult; Gouda, 17 december 2019.

meetings/events

GrondstoffenPoort 26 maart 2019: het Versnellingshuis Circulaire Economie door VNO-NCW voorzitter Hans de Boer en het meten van circulariteit door Aldert Hanemaijer van het PBL.

bijdragen/interviews

Dam, Jan van & van den Oever, Martien: ‘Catalogus biobased bouwmaterialen 2019’; het groene en circulaire bouwen; WUR Food & Biobased Research: Wageningen, 2019.

2018

artikelen/columns/nieuwsbrieven

Fraanje, Peter: ‘De woningbouw industrialiseert’; in: Innovatiecatalogus 2018; Stedebouw & Architectuur; pp.40-45; 9 januari 2018.

Fraanje, Peter: ‘Top 40 bouwinnovaties’; in: Innovatiecatalogus 2018; Stedebouw & Architectuur; pp.52-57; 9 januari 2018.

Fraanje, Peter: ‘BRBS Recycling wil scherpere termijnen voor CE-doelen’; AfvalOnline 9 juli 2018.

Fraanje, Peter: ‘Overheid moet nulmeting materialen in gebouwen faciliteren’; AfvalOnline 1 november 2018.

Fraanje, Peter: ‘Ontwikkel circulaire businessmodellen’; in: Recycling Magazine Benelux 8/2018; december 2018; pp.25.

BEwerken kennisplatform voor de afval- en recyclingindustrie 2018#3 jrg. 19 september 2018.

BEwerken kennisplatform voor de afval- en recyclingindustrie 2018#4 jrg. 19 december 2018.

lezingen/presentaties/media

‘Opschaling biobased en circulair bouwen’; lezing Building Holland; Amsterdam, 17 april 2018.

‘Cascade van Hout’; presentatie Bos & Houtsymposium; Almere, 8 oktober 2018.

bijdragen/interviews

Bouwmeester, Henk (red.): ‘Aan de slag met circulaire woningbouw’; Lente-akkoord Themagroep Circulair Bouwen; Zoetermeer, 2018.

Clahsen, Arend: ‘Digitaal gepland bouwen: goedkoper en sneller’; in: het Financieele Dagblad 5 januari 2018.

Perrée, Harry: ‘Lastige etiketten’; in: Milieumagazine 2018 nr. 8; pp.12-13.

Transitieteam CBE: ‘Transitieagenda Circulaire Bouweconomie’; Delft, 15 januari 2018.

Winter, Peter de: ‘Morgen beginnen – circulair bouwen’; in: Architectuur NL 6/18; pp.11.

meetings/events

GrondstoffenPoort Circulaire Economie Nieuwspoort Den Haag 20 september 2018 met o.m. prof. Emmo Meijer.

Niina Pussinen ABN-AMRO: ‘Circulair bouwen in de praktijk’; ALV BRBS Recycling; Zeist, 31 oktober 2018.

Recyclingsymposium Gorinchem,21 november 2018: ‘De Toekomst is Circulair’ met o.m. prof. Jan Jonker RU Nijmegen, Ed Nijpels, prof. Elphi Nelissen TU/e en wethouder Nijmegen Harriët Tiemens.